Super User

Super User

یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 09:32

اعضاء آ.ت.آ

دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 10:43

اهداف و برنامه ها

 • تسهیل حضور بخش خصوصی در نمایشگاهها و بازاریابی
 • توسعه همکاری های بخش خصوصی/ دولتی در چارچوب سند چشم انداز 1404
 • رونق بازار کسب وکار
 • رقابت پذیری در بازار بین المللی
 • کمک به رشد اقتصادی و شناسایی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی
 • حضور در میادین ملی و بین المللی
 • اطلاع رسانی به مشتریان
 • آموزش و تحقیقات
دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 10:38

شرح وظایف

 • تامین سلسله تضمینات
 • صدور کارنه آ. ت. آ
 • بررسی اخطاریه و مطالبات گمرک از کارنه های صادره ایرانی و خارجی
 • نظارت کامل بر نحوه عملکرد شرکت ها
 • بررسی و اخذ اسناد و مدارک لازم جهت پذیرش افراد/ شرکت، حقیقی/ حقوقی به رویه آت آ
 • ارائه آموزش های حرفه ای و کاربردی
 • همکاری با ICC در فرانسه جهت اجرای هرچه بهتر رویه آ ت آ
 • پیگیری کلیه بخشنامه های صادره توسط ICC
 • رعایت دستورالعمل های صادره از کشورهای عضو آ ت آ
دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 10:05

تاریخچه و تعریف

با الحاق مجدد گمرک جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون آ.ت.آ ، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طبق قانون به عنوان موسسه ضامن و صادرکننده کارنه آ. ت. آ انتخاب و این فعالیت رسماً از 24 آبانماه 84(15نوامبر 2005) آغاز گردید. مراحل الحاق ایران به کنوانسیون گمرکی راجع به دفترچه A.T.A  جهت ورود موقت کالاها (کنوانسیون A.T.A ) در سال 1968 میلادی برابر با 1346 خورشیدی  انجام گرفته و از آن تاریخ کشورمان از جمله طرف های متعاهد کنوانسیون بشمار می آید.
شورای همکاری گمرکی( سازمان گمرک جهانی) پس از تکمیل مراحل پذیرش ایران به سیستم مذکور ، الحاق کشورمان به این کنوانسیون را از 24 آبان 84  (15 نوامبر 2005) رسما اعلام نمود. 

دوشنبه, 17 آبان 1395 ساعت 08:45

کمیته اداری و اجرایی تیر

کمیته اداری و اجرایی تیر

یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 13:29

دایره حقوقی

به منظور رفع مشکلات فی مابین دارنده (شرکت حمل و نقل کارنه تیری) با فورواردر، دارنده با صاحب کالا و دارنده با راننده، دایره حقوقی این واحد راه اندازی و به عنوان بازوی کمک کننده به مراجع ذیصلاح انجام وظیفه می نماید.

یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 13:28

کارنه تیر

دفترچه تیر (کارنه تیر)، طبق مفاد مندرج در کنوانسیون تیر بعنوان یک سند گمرکی، ترانزیت و مالی تعریف گردیده است.
کارنه تیر یک واژه فرانسوی  معادل Transport Int'l Road است. این سند برای حمل و نقل کالا از طریق جاده ای  مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق مقررات جدید که از جولای 2016 به تصویب اعضا رسیده کارنه تیرهای 6 و 14 برگی چاپ و دارای اعتبار 75 روزه و از ضمانت 100،000 یورویی برای هر جلد برخوردار است.
کارنه تیر قابل تمدید نمی باشد و دارنده موظف است پس از پایان اعتبار آن، حداکثر ظرف 10 روز کارنه تیر را به موسسه صادرکننده خود عودت دهد.

یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 13:28

سازمان ایرو

سازمان ایرو در 24 مارس 1948 تاسیس و اعضای اولیه آن کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس و انگلستان بوده است. اهداف این سازمان، ایجاد سلسله تضمینات تیر بر اساس توافقات بعمل آمده کمیته اداری تیر سازمان ملل و چاپ کارنه تیر و ارتقا سطح حمل و نقل بین المللی جاده ای می باشد.
این سازمان در حال حاضر دارای 184 عضو از 5 قاره جهان می باشد.
بالاترین مرجع تصمیم گیرنده این سازمان، نمایندگان موسسات عضو بوده و در دو بخش کالا و مسافر تشکیل می گردد. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان موسسه ضامن صادرکننده کارنه تیر از آغاز فعالیت کارنه تیر به عضویت بخش کالا و با تلاش های به عمل آمده از خرداد 95 به عضویت بخش مسافر نیز در آمده است.

پنج شنبه, 13 آبان 1395 ساعت 15:27

دستور العمل اجرایی تیــــر

کارنه تیر یک سند ترانزیت گمرکی است و دارنده آن که درواقع شرکت های حمل ونقل بین المللی جاده ای می باشند ، قادر خواهند بود کالاهای صادراتی و یا وارداتی را تحت پوشش این دفترچه و ازطریق جاده حمل کنند.

 • قوانین مربوط به استفاده کارنه تیر

نحوه صدور – کارنه تیر توسط مؤسسه صادرکننده برای دارنده ای که عضو آن مؤسسه بوده و ساکن آن کشور می باشد ، صادر می گردد.
زبان – روی جلد کارنه تیر حتماً به زبان رسمی تیر یعنی انگلیسی و فرانسه خواهد بود. برگه های داخلی می تواند به زبان فرانسه و انگلیسی باشد یا اینکه فرانسه و یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل باشد.
اعتبار – کارنه تیر می بایست درمدت زمان اعتبارش مورد استفاده قرارگیرد. طبق ماده9 کنوانسیون اگر کارنه تیر حتی درآخرین روزاعتبارش توسط مراجع گمرکی درمبدا مورد قبول قرار گیرد تا پایان عملیات حمل ونقل کماکان معتبر و می بایست مورد قبول گمرکات سرراهی و مقصد قرار گیرد.
تعداد کارنه تیر – برای هرعملیات حمل برای یک دستگاه کامیون یا "ترکیب وسائل نقلیه" یک کارنه تیر مورد نیازاست.
تعداد گمرکات مبدا ومقصد – جمع گمرکات مبدا یا مقصد نبایستی از 4گمرک خانه تجاوز کند به عبارتی حداکثر تعداد گمرکات مجاز مبدا ومقصد درمجموع برای یک کارنه تیر درحال حاضر 4 گمرک می باشد.

 • نحوه پرکردن کارنه تیر

مشخصات کامل مبدا / مقصد/ شماره ترانزیت / شماره گواهی قبولی و اطلاعات دارنده می بایست در محل های مربوطه قید شود.
هرگونه پاک و یا لاک گرفتگی ممنوع است و برای تصحیح حرف / یا عدد غلط می بایست برروی آن ضربدر زده شود سپس حرف / یا عدد صحیح نوشته و به مهر مراجع ذیصلاح رسیده شود.
اطلاعات درمانیفست زرد رنگ وهمینطور دیگر صفحات کالا تکمیل شود.
جعبه (15/14/13) می بایست حتماً به امضا ومهر شرکت برسد درغیراینصورت فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.

 • درهنگام حادثه / تصادف

درصورتیکه پملب کامیون شکسته یا مخدوش شود می بایست مراتب فوراً به نزدیکترین گمرک اطلاع داده شود.
صورتجلسه گمرک / پلیس حتماً می بایست اخذ گردد.
درصورت تصادفی که محموله می بایست از کامیون به کامیون دیگر انتقال داده شود، می بایست تا حد امکان درحضور نماینده گمرکی باشد.
درموارد اضطراری و ویژه اگر سلامت محموله درخطر باشد ، بدون حضورنماینده گمرک هم می توان کالا را از کامیون تصادف دیده به کامیون دیگر انتقال داد، لذا می بایست بعداً مراتب به اولین گمرک گزارش شود.

 

اظهاریه قرارداد

برای دریافت متن اظهاریه قرارداد به فایل های پیوست مراجعه نمائید.

 

دارنده راهنمای تیر

برای دریافت متن دارنده راهنمای تیر به فایل های پیوست مراجعه نمائید.

 

 

یکشنبه, 16 آبان 1395 ساعت 13:12

کنوانسیـون تیــر

کنوانسیون تیر یک کنوانسیون گمرکی است. کنوانسیون تیر1975 زیرنظارت کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین و مورد بازنگری قرار می گیرد.

درابتدا دو کنوانسیون وجود داشت ، یکی مربوط به کامیونهای حرفه ای و دیگری مربوط به باربود.این دو کنوانسیون بصورت مکمل در16ژوئن 1949به تصویب درآمد.

برای تردد و ورود موقت کامیونها نیازبه استفاده کارنه دوپاساژCarnet de passage و یا تریپتیک Triptyque بود.ضمن اینکه برای محفظه بار بهترین راه حل برخورداری از پلمب گمرکی معتبر و شناخته شده بود.

مفاد توافقنامه 1949 آنقدر موفقیت آمیزبود که درپی پیشنهاد سازمان ایرو،  17کشور  کنوانسیون 1959 که زیرنظر کمیته حمل ونقل بین المللی جاده ای کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین وطراحی شده بود را امضا نمودند.

با امضای این کنوانسیون دیگرنیازی برای ارائه تضمینات درقبال حقوق و عوارض گمرکی کالاویا کنترل های خاص گمرکی نبود، ضمن اینکه ضرورت کارنه دوپاساژ هم برداشته شد. درکنوانسیون تیر، برای کانتینر و به عبارتی دیگر محفظه بارتعاریف  مشخصی وجود دارد و برمبنای شکل، ساختار، ابعاد و مشخصات فنی گواهی تائید تیرApproval Certificate) ) صادرمی گردد.

درنتیجه کامیون با گواهی قبولی و کارنه تیر می تواند بدون ارائه تضمینات اضافی اقدام به حمل کالا از طریق جاده بنماید.

  اما از آنجائیکه حمل ونقل کانتینری از طریق ریلی/ دریائی در حال پیشرفت می باشد، قوانین حمل ونقل جاده ای هم به تبع می بایست خود را مجدداً با تغییرات تطبیق می داد که به موجب آن کنوانسیون تیر1975 تدوین شد.

این کنوانسیون ازسال 1978 به اجرا گذاشته شد و تاکنون 22 مرتبه درمفاد آن تغییرات صورت پذیرفته و آخرین تغییرات در13اکتبر 2013 بوده است.

برای دریافت فایل متن کامل کنوانسیون تیر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/TIRConventionENFRRU.pdf

صفحه1 از2

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map