چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 29 آذر 1396 ساعت 03:13

تغییر گمرک خانه ساوه به منطقه ویژه اقتصادی کاوه

احتراماً به اطلاع می رساند گمرک خانه ساوه به کد (‏IR 15201‎‏) به منطقه ویژه اقتصادی کاوه به کد (‏IR 15202‎‏) منتقل و ‏تغییر یافته است.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: -
  • تاریخ: چهارشنبه, 29 آذر 1396
  • موضوع: تغییر گمرک خانه ساوه به منطقه ویژه اقتصادی کاوه
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 آذر 1396 ساعت 13:51