یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 08:56

گواهی قبولی

با توجه به همکاری همه جانبه گمرک ج. ا. ایران در راستای ثبت و صدور گواهی محفظه بار تحت مفاد ‏کنوانسیون تیر، نظر شرکت های محترم حمل و نقل بین المللی جاده ای را به موارد ذیل جلب می نماید:‏


‏1-‏ عکس محفظه بار واضح و بدون فتوشاپ تهیه گردد.‏
‏2-‏ پلاک های شهربانی و ترانزیت قابل رویت باشند.‏
‏3-‏ مشخصات پلا ک ها در عکس محفظه بار در گواهی قبولی قید شود.( نیازی به قید مشخصات ‏پلاک های کشنده نمی باشد.)‏
‏4-‏ دقت نمایید شماره شاسی / یا شماره شناسه محفظه بار بطور کامل و بدرستی در گواهی قبولی ‏قید شود.‏
‏5-‏ برای گواهی قبولی جدید یا تمدیدی از تاریخ 12/12/96 فقط عکس با محفظه بار قابل ثبت و ‏صدور خواهد بود.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 1152
  • تاریخ: یکشنبه, 06 اسفند 1396
  • موضوع: گواهی قبولی
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map