شنبه, 29 ارديبهشت 1397 ساعت 10:35

دریافت کـد ‏EORI

پیرو بخشنامه های قبلی این اتاق در سنوات گذشته درخصوص اجباری بودن قید کد ‏EORI‏ شرکت های ‏کریر و حتی فورواردر، فرستنده وگیرنده کالا در سیستم پیش اظهاريه الکترونیکی تیر (‏TIREPD‏) به اطلاع ‏میرساند، به منظور جلوگیری از توقف های احتمالی کامیون ها در مرزها، تحمیل هزینه مازاد، تغییر اجباری ‏رویه ترانزیتی، گمرکی، بازرسی و کنترل های اضافی، ضروریست اطلاعات مورد نیاز در سیستم های بین ‏المللی ‏TIREPD، ‏NCTS، ‏TIRCUS‏ که به سیستم های گمرکات داخلی، اوراآسیا و اروپایی متصـل می ‏باشند، ثبت گردد.


از آنجائیکه در نرم افزار مذکور قید اطلاعات شرکت کریر به همراه درج کد ‏EORI‏ فرستنده، گیرنده و یا ‏شرکت فورواردر از الزامات تلقی می گردد، لذا لازم است توجه شود، درصورت درخواست کریر، شرکت ‏فورواردر می بایست کد ‏EORI‏ خود را جهت تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات در رویه پیش اظهاريه ‏الکترونیکی در اختیار شرکت کریر قرار دهد.‏

یادآور می گردد، کد ‏EORI‏ الزاماً منحصر به شرکت های کریر نمی باشد و ارتباطی نیز مستقیماً با رویه تیر ‏ندارد بلکه عاملی است که در رویه های مختلف گمرکی دیده شده است. ‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: ‎ ‎‏223/ب ف/29/الف‏
  • تاریخ: چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397
  • موضوع: دریافت کـد ‏EORI
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در شنبه, 29 ارديبهشت 1397 ساعت 19:39

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map