دوشنبه, 18 تیر 1397 ساعت 15:40

افـزایش مدت زمـان اعتبــار کارنـه تیــر

براساس تغییرات حاصله در دستورالعمل های اجرایی تیر و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ایرو نظر ‏کلیه شرکت های عضو و غیر عضو را به نکات ذیل جلب می نماید :‏

‏1-‏ از تاریخ سه شنبه مورخ 19/4/1397 اعتبار کارنه تیرهای 6 و 14برگی از 75 روز به 120 روز افزایش ‏می یابد.‏


 نکته مهم ‏ کارنه تیرهایی که بین 75 تا 120 روز عودت داده شوند، صرفاً مشمول کاهش ‏ظرفیت کارنه تیرهای درگردش خواهند شد. محاسبات مربوطه به صورت خودکار و براساس ‏متغیرها و موازین ریسک مدیریتی متعددی که در سیستم بین المللی تیر تعریف گردیده صورت ‏می پذیرد. ‏
 نکته مهم ‏ کارنه تیرهایی که 20 روز پس از اتمام اعتبار (120روز حداکثر زمان اعتبار + 20 ‏روز پس از اتمام اعتبار، مجموعاً 140روز) به هر دلیلی عودت داده نشوند سیستم بین المللی تیر ‏به طور خودکار از ارائه هرگونه خدمات به شرکت حمل جلوگیری بعمل خواهد آورد. ‏

‏2-‏ کارنه تیرهایی که بدون تائیدیه پیش اظهاريه (‏TIREPD‏) عودت داده شوند مشمـول کاهش ظرفیت ‏کارنه تیرهای در گردش خواهند شد.‏

‏3-‏ برای کارنه تیرهایی که به هر دلیلی به صورت مفقودی/ نگه داشته شده/ از بین رفته/ سرقتی اظهار شوند ‏می بایست، طبق موازین قید شده در بخش 10 راهنمای تیر دارنده ضمانت معادل ریالی 2000دلار به ‏صورت نقد یا بانکی در اختیار مؤسسه ضامن قرار گیرد و مراتب تائیدیه آن می بایست به اطلاع سازمان ‏ایرو اعلام گردد. به همین منظور ازآنجائیکه ارائه تضمینات نقدی / یا بانکی از سوی شرکت های حمل ‏می تواند مشکل و هزینه بر می باشد، لذا شایسته است کلیه موازین ریسک مدیریتی و نظارتی از سوی ‏شرکت های حمل اعمال تا از ارائه چنین اظهاريه هایی جلوگیری بعمل آید. بدیهی است ضمانت های ‏مربوطه حداقل به مدت 27ماه نزد مؤسسه باقی خواهند ماند. این امر شامل حتی کارنه تیرهایی که پس ‏از مفقودی پیدا و به مؤسسه عودت داده می شوند نیز می گردد. ‏

‏4-‏ سلسله بین المللی تضمینات تیر می تواند در صورت تکرار موارد فوق و عدم رعایت موازین ریسک ‏مدیریتی توسط شرکت حمل، براساس بخش 10 راهنمای تیر و اظهاريه قرارداد از مؤسسه ضامن ‏بخواهد که ضمانت اجرایی شرکت را افزایش دهد.‏

 

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: ‏396/ب ف/29/الف‏
  • تاریخ: یکشنبه, 17 تیر 1397
  • موضوع: افـزایش مدت زمـان اعتبــار کارنـه تیــر
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 09:47

تماس با ما

مدیر: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map