چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 05:12

مقررات ترکیه در دریافت و عودت کارنه تیر

باتوجه به افزایش بی رویه”اظهار وضعیت کارنه تیربه شکل مفقودی/نگه داشته شده/از بین رفته“ توسط ‏برخی از شرکت های عضو فعال درمسیر ترکیه، به استحضارمیرساند، این امرنه تنها می تواند سبب افزایش ‏ریسک دارنده کارنه تیر ومؤسسه ضامن از نظر بیمه گر بین الملل شود بلکه تاثیرات سوئی را در ادامه ‏فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی جاده ای تحت رویه تیر ببار خواهد آورد. ‏


با اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده،مقامات رسمی ترکیه اعلام داشتند، طبق ماده(1)54 قانون امور گمرکی ‏آن کشور،کامیونها با پلاک خارجی که حامل کالا تحت پوشش کارنه تیربه/از ترکیه می باشند، نیاز به داشتن ‏نماینده برای فعالیتهای گمرکی از جمله تخلیه/بارگیری/ترانزیت نداشته و رانندگان شخصاً و رأساً می توانند ‏نسبت به تسویه و دریافت کارنه تیر خود مراجعه و اقدام نمایند. درضمن مراجع گمرکی آن کشور هرگونه ‏تاخیر در عودت کارنه تیر درچارچوب ماده 28 کنوانسیون تیر را بر ناقص بودن اسناد قانونی نماینده و یا ‏وکالتنامه وی در چارچوب قوانین و مقررات امور گمرکی اعلام نموده اند. ‏
بر همین اساس به منظور کاهش هزینه های اجرایی، عودت به موقع کارنه تیر و جلوگیری از سردرگمی ‏شرکت های حمل، ضروریست از رانندگان محترم خواسته شود شخصا جهت تشریفات گمرکی مراجعه و ‏بعد از پایان عملیات، کارنه تیر خود را دریافت و در برگشت به شرکت عودت دهند. درصورت مشاهده ‏هرگونه مشکل، ضروریست مراتب به این امور منعکس تا پیگیریهای به موقع و فوری صورت پذیرد.‏
بدیهی است درچارچوب مفاد مندرج در اظهاریه قرارداد، راهنمای تیردارنده و ضمیمه 9 کنوانسیون تیر، ‏شرکت هایی که باعث افزایش ریسک و مسئولیت مؤسسه در قبال سلسله تضمینات شود مکلف به ارائه ‏تضمینات مازاد به میزان تضمینات ورودی خواهد بود و سقف کارنه تیرهای در گردش شرکت توسط ‏سلسله تضمینات تیر کاهش خواهد یافت. ‏
به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، ازمدیران و مسئولین شرکت¬های حمل ونقل بین المللی تقاضا ‏می گردد به موارد فوق توجه خاص معطوف سازند. ‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: ‏811/ب ف/29/الف‏
  • تاریخ: چهارشنبه, 18 مهر 1397
  • موضوع: مقررات ترکیه در دریافت و عودت کارنه تیر
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 15:50

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map