دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 01:15

اعمال ماده 38 کنوانسیون تیر برای عملیات حمل تحت رویه CMR

باتوجه به اینکه گمرکات کشورهای عضوکنوانسیون تیر، شرکت های تحت رویهCMR‏ را نیز می توانند ‏مشمول ماده 38 کنوانسیون تیرنمایند. ضروریست درتنظیم وارائه اسناد حمل، رعایت موازین گمرکی و ‏همچنین لزوم ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی کالا در سامانه های داخلی گمرکات دقت کافی را بعمل ‏آورند.‏ شرکت هایی که اخیراً فعالیت آنها به دلیل تخلفات گمرکی تحت رویه ‏CMR‏ بصورت اخطار و تعلیق از 3 ‏تا 6ماه اعلام گردیده به شرح ذیل می باشد:‏

 
شرکت حمل ونقل بین المللی بهناد
شرکت¬ حمل ونقل بین المللی پارس پیشرودریاگوهر
شرکت حمل ونقل بین المللی جهان رخش
شرکت حمل ونقل بین المللی بهارران راه ترابر
شرکت حمل ونقل بین المللی بهامین ترابر
شرکت حمل ونقل بین المللی ماکوسیر
شرکت حمل ونقل بین المللی اسفند ترابر
شرکت حمل ونقل بین المللی راتوک
شرکت حمل ونقل بین المللی تات فرابر
شرکت حمل ونقل بین المللی افرابار
شرکت حمل ونقل بین المللی تیرسان آذر

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: ‏1290/ب ف/29/الف‏
  • تاریخ: دوشنبه, 08 بهمن 1397
  • موضوع: اعمال ماده 38 کنوانسیون تیر برای عملیات حمل تحت رویه CMR
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 15:21

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map