یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 11:18

اجباری شدن پیش اظهاریه الکترونیکی در آذربایجـان

باتوجه به اجباری شدن ارسال اطلاعات کالا وکامیون بصورت پیش اظهاریه الکترونیکی از تاریخ ‏‎01.02.2019‎‏ به آذربایجان، ضروریست شرکت های حمل ونقل فعال دراین مسیرتوجه داشته باشند، درصورت ‏مشاهده مغایرت بین اطلاعات الکترونیکی اظهارشده با کالای حمل شده،گمرک آن کشور می تواند در برخی ‏موارد محدودیت هایی را درقبال شرکت حمل اعمال وجرایمی نیزاخذ نماید ونیزمنجربه توقیف کانتینر گردد.‏ از آنجائیکه کارنه تیربعنوان سند گمرکی بین المللی می تواند

درتسهیل ترددکالا به آذربایجان مورداستفاده قرار ‏گیردوپیش اظهاریه الکترونیکی تیر(‏TIREPD‏)درمبدامی¬تواندمشکلات مربوط به هرگونه مغایرت دراظهارنامه¬های ‏الکترونیکی را نیز مرتفع سازد. به همین منظور نظر متصدیان اجرایی را به این موضوع جلب می نماید. ‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: ‏1466/ب ف/29/الف‏
  • تاریخ: دوشنبه, 27 اسفند 1397
  • موضوع: اجباری شدن پیش اظهاریه الکترونیکی در آذربایجـان
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 اسفند 1397 ساعت 15:26

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map