چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 05 خرداد 1399 ساعت 20:30

پیش اظهاریه الکترونیکی TIREPD در کشور بل روس

پیروبخشنامه شماره98279/14/29 مورخ22/5/1398 این اتاق، به استحضار میرساند، درپی تلاش وپیگیری مداوم سازمان ایرو بامراجع ذیصلاح در بل روس، اطلاعات پیش اظهاریه الکترونیکی تیر «TIREPD» به سامانه ملی گمرکی آن کشور متصل و اطلاعات مقدماتی ازطریق پیش اظهاریه الکترونیکی به سیستم گمرک ارسال می گردد. برهمین اساس شرکت های حمل ونقل نیازی به استفاده از خدمات شرکت های واسطه جهت ارسال اطلاعات ندارند. لذا هزینه هر واحد بسته اطلاعاتی از 12 یورو به 5/4یورو کاهش یافته است.یادآور میگردد ارسال یک مرتبه پیش اظهاریه الکترونیکی تیر رایگان است اما در صورت تکرار یا اصلاح مشمول هزینه می شود.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 99299/14/29
  • تاریخ: جمعه, 19 ارديبهشت 1399
  • موضوع: پیش اظهاریه الکترونیکی TIREPD در کشور بل روس
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 خرداد 1399 ساعت 10:04