شنبه, 17 خرداد 1399 ساعت 11:01

مشخصات شرکت های مجاز در لیتوانی و لاتویا جهت همکاری با شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانی به منظور تکمیل و کنترل اسناد و مدارک برای استفاده از مسیر ترانزیت روسیه و بلاروس

به منظورتسهیل درعملیات ترانزیت از قلمروکشورهای روسیه و بلاروس شرکت های مجازی که در لیتوانی و لاتویا می توانند درترجمه و تکمیل اسناد با شرکت های حمل­ونقل بین المللی ایرانی همکاری داشته باشند، بپیوست جهت استحضار قرار دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/99575
  • تاریخ: شنبه, 17 خرداد 1399
  • موضوع: مشخصات شرکت های مجاز در لیتوانی و لاتویا جهت همکاری با شرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانی به منظور تکمیل و کنترل اسناد و مدارک برای استفاده از مسیر ترانزیت روسیه و بلاروس
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map