یکشنبه, 25 خرداد 1399 ساعت 04:42

کد اتحادیه اروپا(EORI) - رایگان

طبق بررسیهای بعمل آمده، برخی از افراد/شرکت با اخذ مبالغی اقدام به دریافت کدEORI برای شرکت­های حمل­ونقل می­نمایند که درمواردی نیز خود را بعنوان نماینده اتاق معرفی ویا در تبلیغات خود از نام اتاق استفاده می نمایند.

جهت آگاهی، امورکارنه تیر اتاق بازرگانی ایران ضمن رد هرگونه ارتباط یا آشنایی باچنین افراد/یا شرکت­هایی، برخورد حقوقی لازم را بعمل خواهد آورد. شایان ذکر است، همانطورکه در بخشنامه های متعدد قبلی این اتاق اعلام گردیده، اخذ کد EORI رایگان است و دریافت از طریق سایت اعلام شده در بخشنامه شماره 99317/14/29 مورخ21/2/1399 کاملاً امکان پذیر می باشد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/99653
  • تاریخ: یکشنبه, 25 خرداد 1399
  • موضوع: کد اتحادیه اروپا(EORI) - رایگان
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map