چاپ کردن این صفحه
شنبه, 31 خرداد 1399 ساعت 06:38

پلاک ترانزیت جدید

طبق اعلام کانون محترم جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران  به آگاهی میرساند، هیچ دستورالعمل و یا ضرب العجل اجباری برای تعویض پلاک های ترانزیت صادر نگردیده است.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/99710
  • تاریخ: دوشنبه, 30 تیر 1399
  • موضوع: پلاک ترانزیت جدید
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران