دوشنبه, 23 تیر 1399 ساعت 00:47

به روز رسانی اطلاعات نماینده / نمایندگان شرکت های حمل ونقل

ازآنجائیکه مشاهده گردیده، برخی از شرکت های حمل ونقل بالغ بر 8 نماینده جهت مراجعه و دریافت خدمات کارنه­ تیری دارند و در بسیاری از موارد مدیران شرکت ها از چنین نمایندگانی بی­ اطلاع و آنها رامورد تائید قرارنمی­ دهند. لذابه منظوربروزرسانی اطلاعات، شایسته­ است مشخصات نماینده/ نمایندگان مجاز(حداکثر2نفر برای هر شرکت) همراه با یک قطعه عکس و تصویر کارت ملی ظرف مدت یک هفته کاری لغایت تا روزسه شنبه مورخ 31/4/1399 دراختیار این امور قرار گیرد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/991019
  • تاریخ: یکشنبه, 22 تیر 1399
  • موضوع: به روز رسانی اطلاعات نماینده / نمایندگان شرکت های حمل ونقل
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران
آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 09:02

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map