شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 05:56

تمدید محدودیت ورود بار و مسافر از سوی ترکمنستان تا 11شهریور99

بخشنامه دفترترانزیت وحمل­ونقل بین­المللی سازمان راهداری به شماره 3/74/56604 مورخ 7/5/1399 درخصوص محدودیت ورود بار و مسافر به ترکمنستان جهت اطلاع بپیوست قرار دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/991198
  • تاریخ: شنبه, 11 مرداد 1399
  • موضوع: تمدید محدودیت ورود بار و مسافر از سوی ترکمنستان تا 11شهریور99
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران

تماس با ما

مدیر: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map