یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 10:20

ارسـال پیش اظهاریـه الکترونیکـی تیــر

احتراماً،پیروبخشنامه های قبلی به شرکت های عضودایره کارنه تیردرخواست می گردد به موارد ذیل توجه ‏کامل معطوف سازند:‏
باتوجه به مشکلاتی که دریکنواخت سازی اطلاعات دردوسیستمNCTS‏ وTIREPDدرکشورهای فرانسه، ایتالیا ‏ویونان وجود دارد،برای کالاهایی که ازکشورهای مذکوربه سمت ایران می آیند،لازم به ارسال پیش اظهاریه تیر تا ‏اطلاع ثانوی برای این کشورها نخواهدبود. اماکاربران محترم بایستی رعایت فرمایندارسال پیش اظهاریه برای ‏کشورهای بعدی امری الزامی تلقی می شود.‏
به منظورتسهیل وجلوگیری از اشتباه، کاربران می توانند پیش فرض‎“Default”‎‏ را طبق پروسه پیوست در سیستم ‏تنظیم تا ارسال اطلاعات پیش اظهاریه برای کشورهای مذکور بصورت اتوماسیون وسیستمی صورت نپذیرد.‏

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 13:38

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map