چاپ کردن این صفحه
شنبه, 06 دی 1399 ساعت 04:16

راهنمای تست کرونا برای رانندگان حرفه ای جهت ورود به انگلستان

به آگاهی می رساند رانندگانی که قصد ورود به انگلستان را دارند می بایست از طریق سایت www.gov.uk/register-your-test جهت تست کرونا ثبت نام نمایند. بپیوست راهنمای چگونگی انجام تست کرونا رانندگان قرار دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 992736/14/29
  • تاریخ: شنبه, 06 دی 1399
  • موضوع: راهنمای تست کرونا برای رانندگان حرفه ای جهت ورود به انگلستان
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در شنبه, 06 دی 1399 ساعت 11:20