چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 30 دی 1399 ساعت 03:56

مساعدت در خصوص رفع مشکلات مربوط به حمل کانتینر از بنادر کشور هند به چابهار و بالعکس

بپیوست تصویر نامه شماره35777/ص/99 مورخ 23/10/99 مدیرکل محترم ترانزیت، لجستیک و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی جهت تسهیل و مساعدت در خصوص رفع مشکلات مربوط به حمل کانتینر از بنادر کشور هند به چابهار و بالعکس را جهت استحضار ارسال می دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 993026/14/29
  • تاریخ: چهارشنبه, 01 بهمن 1399
  • موضوع: مساعدت در خصوص رفع مشکلات مربوط به حمل کانتینر از بنادر کشور هند به چابهار و بالعکس
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در سه شنبه, 30 دی 1399 ساعت 14:29