چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 06 اسفند 1399 ساعت 08:31

اطلاعات جدید در مورد مراکز تست گیری کوید-19 در ایتالیا

بر اساس اعلام سازمان ایرو به نقل از موسسه ضامن Bolzano، از 23 فوریه 2021 مرکز تست کرونا در منطقه Sadobre در شهر Vipiento افتتاح گردیده که همه روزه از ساعت 5 الی 22 آماده فعالیت است. هزینه تست 40 یورو بوده و در پایان گواهی سلامت به رانندگان داده می شود.

همچنین از 22 فوریه تست سریع کرونا در منطقه پارکینگ Brescia Est امکان پذیرخواهد بود. این خدمات به تمام رانندگان ترانزیت که در مسیر آزاد راه در حرکت باشند، تعلق می گیرد. تست PCR نیز با هزینه 30 یورو انجام و گواهی سلامت چندزبانه ( ایتالیایی/آلمانی/ انگلیسی) ظرف ده دقیقه به رانندگان تحویل می شود. این خدمات از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 17 الی 19:30 بدون نیاز به رزرو قبلی قابل ارائه خواهد بود.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 993303/14/29
  • تاریخ: پنج شنبه, 07 اسفند 1399
  • موضوع: اطلاعات جدید در مورد مراکز تست گیری کوید-19 در ایتالیا
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 06 اسفند 1399 ساعت 15:34