چهارشنبه, 06 اسفند 1399 ساعت 08:34

گواهی اشتغال به کار و سوگندنامه سلامت رانندگان جهت ورود به اتحادیه اروپا

بپیوست تصویر نمونه گواهی اشتغال به کار راننده که یک نسخه آن با امضا و مهر مدیرعامل شرکت می بایست در اختیار راننده قرار تا در هنگام ورود به اتحادیه اروپا به مأمورین مربوطه ارائه گردد، همچنین نمونه سوگندنامه صحت و سلامت راننده از ویروس کرونا که قصد ورود به فرانسه از طریق دریا داشته باشد جهت آگاهی ارسال می دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 993302/14/29
  • تاریخ: پنج شنبه, 07 اسفند 1399
  • موضوع: گواهی اشتغال به کار و سوگندنامه سلامت رانندگان جهت ورود به اتحادیه اروپا
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 06 اسفند 1399 ساعت 15:39

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map