شنبه, 26 تیر 1400 ساعت 08:24

مقررات جدید گمرک روسیه جهت واردات کالا از مبدا اکراین و یا جهت ترانزیت به کشور ثالث از قلمرو آن کشور

براساس آیین نامه شماره 1035 دولت فدراتیو روسیه از مورخ 28 ژوئن 2021 (04/04/1400) واردات کالاهای با کد HS مشخصه در ذیل از مبدا اکراین به مقصد روسیه ممنوع می باشد و برای ترانزیت از قلمرو روسیه به کشور ثالث می بایست تحت پلمپ جهت یاب ناوبری و کوپن های مربوطه ثبت شده، انجام پذیرد.


HSلیست کالا به همراه کد
• 1003900000 Other barley
• 151190190 2 Solid fractions of palm oil, unrefined or refined, but without changing the chemical composition, in containers with a net weight of 20,000 kg or less
• 1511909902 Palm oil and its fractions, unrefined or refined, but without changing the chemical composition, others, in containers with a net weight of 20,000 kg or less
• 1602 Other prepared or preserved products of meat, meat offal or blood.
• 1605 Prepared or preserved crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
• 1701910015 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid state, other, with flavoring or coloring additives
• 1701991009 Other white sugar
• 1803100000 Non-fat cocoa paste
• 190230 Other pasta
• 1904101000 Prepared food products obtained from corn by swelling or roasting grain
• 1904109000 Prepared food products obtained by swelling or roasting cereal grains or other cereal products
• 1904201000 Muesli-type products based on unroasted cereal flakes
• 210320 0000 Tomato ketchup and other tomato sauces
• 2103909001 Sauce mayonnaise
• 2303101100 Residues from the production of corn starch (excluding concentrated steeping liquid), with a protein content on a dry matter basis of more than 40 wt.%
• 230690 Cakes and other solid residues obtained from the extraction of vegetable fats or oils, other than those specified in heading 2304 or 2305, unmilled or ground, not granular or
granular, other
• 2309 Products used for animal feeding
• 3507 Enzymes; enzyme preparations not elsewhere specified or included
• 4407 Timber, obtained by sawing or splitting along, planing or peeling, not processed or processed by planing, grinding, with or without end connections, with a thickness of more than 6mm
• 4415 Boxes, boxes, packing crates, drums and similar containers, of wood; wooden cable drums; pallets, box pallets and other loading boards, wooden; wooden shells

در حال حاضر، ترانزیت کالاهای فوق در شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.
- فقط از مرز مشخص ( لیست کامل در ضمیمه 1)
- تحت پلمپ جهت یاب ناوبری
- رانندگان می بایست دارای کوپن های ثبت شده باشند.
حداقل دوساعت قبل از ورود کامیون به مرز شرکت حمل می بایست درخواست پلمپ الکترونیکی را با پرکردن فرم مخصوص اعلام و اطلاعات مربوطه را به شرکت ارائه دهنده خدمات پلمپ
الکترونیکی که از سوی وزارت حمل و نقل روسیه مورد تائید قرارگرفته، ارسال نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال اطلاعات به سایت ذیل مراجعه شود.
http://crcp.ru/en/

هزینه خدمات توسط شرکت یا صاحب کالا قابل پرداخت می باشد. کامیون ها از مرزهای مشخص شده توسط مراجع مسئول روسیه در ضمیمه 1 می توانند وارد یا خارج شوند.
اطلاعات بیشتر چگونگی استفاده از پلمپ الکترونیکی در ضمیمه 2 بپیوست قرار دارد.
درحال حاضر هزینه پلمپ الکترونیکی ( شامل 20% ارزش افزوده) به شرح ذیل می باشد:
- پلمپ الکترونیکی یک طرفه 1224 روبل ( 15 یورو)
- جداسازی پلمپ الکترونیکی 996 روبل (12یورو)
- کرایه روزانه 2500 روبل ( 5/30 یورو)
جهت کسب "اطلاعات به روز" هزینه پلمپ می توانید به سایت ذیل مراجعه نمائید.
http://crcp.ru/en/tariffs/

درخواست و رویه جداسازی پلمپ الکترونیک در محل های ذیل انجام می پذیرد
- در مرز خروجی اتحادیه گمرکی آسیا اروپا- توسط مامورین گمرکی
- در ایستگاه یا مکان کنترل سیار واقع در بخشی از مرز روسیه – بل روس و روسیه- قزاقستان
- توسط شخص بازرس حمل و نقل
پس از وصل پلمپ الکترونیک، راننده بایستی یک کوپن ثبت، امضا و مهرشده را از نماینده گمرک یا بازرس حمل و نقل دریافت نماید. سپس می بایست کوپن ثبت شده مذکور را به نماینده گمرک یا بازرس حمل و نقل در مرز یا ایستگاه یا مکان کنترل سیار در هنگام خروج از روسیه ارائه دهد.
نصب و یا جداسازی پلمپ الکترونیکی به منزله پایان عملیات تیر و یا نیاز به استفاده از وله اضافی کارنه تیر نمی باشد.
شرکت حمل ( دارنده ) مکلف است به محض مشاهده عدم استفاده صحیح کارنه تیر توسط مراجع گمرکی روسیه، مراتب را با قید فوریت به موسسه ضامن و صادرکننده ملی خود جهت پیگیری های لازم منعکس نماید.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 1400862/14/29
  • تاریخ: شنبه, 26 تیر 1400
  • موضوع: مقررات جدید گمرک روسیه جهت واردات کالا از مبدا اکراین و یا جهت ترانزیت به کشور ثالث از قلمرو آن کشور
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 تیر 1400 ساعت 11:31

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map