دوشنبه, 15 شهریور 1400 ساعت 22:49

معرفی کارنه تیر جدید16 برگی با تعداد 8 گمرک خانه مبدا/ مقصد از 28.6.2022

با توجه به تصویب تغییرات ماده 18 کنوانسیون تیر توسط اعضای کشورهای عضو کمیته اداری تیر سازمان ملل مبنی بر افزایش تعداد گمرکات مبدا/ مقصد از 4 به 8 گمرک خانه در یک جلد کارنه تیر، تغییرات ظاهر صفحات کارنه تیر مشخصه در ضمیمه 1 کنوانسیون تیر از 28.06.2022 (07/04/1401) به اجرا گذاشته می شود.

با توجه به اینکه چاپ و توزیع کارنه تیرهای 16 برگی در فاز اول محدود و بر اساس پیش بینی موسسات ضامن و صادرکننده عضو خواهد بود، لذا ضروریست آندسته از شرکت های حمل و نقلی که بارهای بیش از 4 مبدا/ مقصد را بطور متداول و یا بصورت پروژه ای حمل می کنند، پیش بینی تعداد کارنه تیرهای مصرفی مورد نیاز خود را از طریق نمابر 88810540 تا 30.09.2021 (08/07/1400) هرچه سریعتر به این اتاق اعلام تا متعاقباً مراتب به سازمان ایرو اعلام شود. بدیهی است در صورت عدم دریافت آمار تقریبی از سوی شرکت های حمل امکان ارسال سفارش میسر نخواهد بود.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 14001292/14/29
  • تاریخ: یکشنبه, 14 شهریور 1400
  • موضوع: معرفی کارنه تیر جدید16 برگی با تعداد 8 گمرک خانه مبدا/ مقصد از 28.6.2022
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در سه شنبه, 16 شهریور 1400 ساعت 07:52

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map