چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 16 شهریور 1400 ساعت 23:54

نتایج نظرسنجی از شرکت های حمل و نقل بین المللی در ارتباط با تحولات پیش رو درحوزه ارائه خدمات کارنه تیر

پیرو بخشنامه شماره 14001102/14/29 مورخ 25/05/1400 این امور، نتایج نظرسنجی از 190 شرکت حمل و نقل بین المللی (کریر- فورواردر) در ارتباط با تحولات پیش رو در حوزه ارائه خدمات کارنه تیر بشکل غیرمتمرکز به شرح ذیل اعلام می دارد:

 

1- آیا دفتر/ دفاتر نمایندگی در شهر/ شهرهای مختلف دارید؟
بله 75%
خیر 25%
2- آیا شرکت در کشور/ کشورهای خارجی دفتر نمایندگی دارد؟
بله 46%
خیر 54%
3- صدور اسناد حمل و نقل از جلمه CMR و کارنه تیر
فقط توسط پرسنل دفتر مرکزی انجام می شود 78%
در دفتر مرکزی و دفتر نمایندگی قابل انجام می باشد 22%
4- در خصوص پیش اظهاریه الکترونیکی تیر (TIREPD)
فقط توسط پرسنل دفتر مرکزی انجام می شود 83 %
امکان ثبت توسط پرسنل دفتر مرکزی و دفتر نمایندگی می باشد 17 %
5- در صورت فراهم شدن زیرساختار، آیا شرکت تمایل به خرید کارنه تیر از دیگر اتاق شعب (تهران، تبریز، مشهد و ارومیه) را دارد:
بله 59 %
خیر 41 %
6- دریافت خدمات کارنه تیر و گواهی قبولی از کلیه شعب امور کارنه تیر آیا امری تسهیل کننده جهت سرعت بخشیدن به فرآیند فعالیت های حمل و نقل تحت کارنه تیر تلقی می شود.
بله 87 %
خیر 13%
7- آیا شرکت مکانیزم مالی/ مالیاتی/ کنترلی و سایر نکایت ریسک مدیریتی را در صورت دریافت خدمات کارنه تیری و گواهی قبولی همزمان از کلیه شعب امور کارنه تیر را داراست:
بله 64 %
خیر 36%
8- در صورت ارائه دریافت خدمات کارنه تیر و گواهی قبولی از کلیه شعب، آیا باعث تعدیل نیرو و یا افزایش نیرو در دفتر اصلی یا نمایندگی خواهد شد:
بله 34 %
خیر 52%
تا حدودی 14%
9- در صورت دریافت خدمات کارنه تیر و گواهی قبولی از کلیه شعب امور کارنه تیر، به نظر شما بعنوان مدیر، فعالیت کدام یک از امور شعب بیشتر از بقیه خواهد بود:
تهران 59%
مشهد 5%
ارومیه 10%
تبریز 26%
10- در صورت دریافت خدمات کارنه تیر و گواهی قبولی از کلیه شعب امور کارنه تیر، شرایط جمع آوری لاشه کارنه تیر و عودت به موقع آن به چه شکل می شود :
آسان تر 51%
سخت تر 49%
11- آیا دریافت خدمات کارنه تیر و گواهی قبولی از کلیه شعب امور کارنه تیر باعث کاهش هزینه شرکت و رقابتی تر ساختن نرخ کرایه حمل خواهد شد:
بله 37 %
خیر 63 %

به منظور بررسی های هرچه بهتر، شایسته است چنانچه اظهارنظری در ارتباط با سوالات مطروحه از نگاه تخصصی آن انجمن مدنظر باشد، اعلام تا طراحی شیوه های نوین خدماتی مبتنی بر دانش و نیازهای شرکت های حمل و نقل بین المللی و تحولات جهانی در حوزه حمل و نقل امکان پذیر گردد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 14001328/14/29
  • تاریخ: چهارشنبه, 17 شهریور 1400
  • موضوع: نتایج نظرسنجی از شرکت های حمل و نقل بین المللی در ارتباط با تحولات پیش رو درحوزه ارائه خدمات کارنه تیر
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 شهریور 1400 ساعت 13:26