دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:45

عودت لاشـه کارنه تیــرهای اخطاری

احتراماً،به استحضارمیرساند،باتوجه به اینکه عودت لاشه کارنه تیردرزمانبندی مشخص در دستورالعمل های ‏اجرایی تیرامری الزامی تلقی می شود ازکلیه شرکت های حمل ونقل خواسته می شود ظرف48ساعت نسبت به ‏عودت ویا تکمیل"فرم اظهاریه وضعیت کارنه تیر"کارنه تیرهای اخطاری بیش از90روز از تاریخ صدور کارنه ‏تیر اقدامات فوری بعمل آورند. ‏
باتوجه به لازم و ملزوم بودن ثبت اطلاعات درسیستم ‏AskTIR web‏ توسط مؤسسه صادرکننده، امکان ثبت و ‏صدور کارنه تیر درنرم افراز مذکوربرای شرکت هایی که کارنه تیرهای اخطاری خود را عودت نداده باشند، ‏میسرنخواهد بود. لذا،به منظورجلوگیری ازمشکلات آتی ازشرکت ها خواسته می شود همکاری لازم دراین ‏خصوص را بعمل آورند.‏

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 13:36

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map