چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 15 فروردين 1401 ساعت 03:13

سامانه یکپارچه مدیریت ناوگان ومعرفی اپلیکیشن رانندگان حوزه حمل¬ونقل بین المللی

از کلیه شرکت های حمل ونقل خواسته می شود تا رانندگان خود را ازطریق سایت www.iccimtir.ir ثبت نام تا امکان نصب اپلیکشن موقعیت ناوگان برای رانندگان تحت پوشش فراهم شود.

همانطورکه قبلاً نیز اعلام شد، رانندگان محترم می توانند ضمن دریافت بخشنامه ها، خبرهای مرتبط با موضوعات حمل ونقلی و گمرکی و همچنین اطلاعات و سوابق موقعیت ناوگان خود را مشاهده و درصورت لزوم درچارچوب ”مقررات توافقنامه کارخدمه فعال در حمل ونقل“(AETR) از آن بهره گیرند.

جهت کسب اطلاعات کامل به فایل مربوطه در سایت امور کارنه تیر اتاق ایران به آدرس http://tir.iccima.ir/images/CTIR-AVL-WEB-1.pdf مراجعه نمایند.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 29/14/140167
  • تاریخ: چهارشنبه, 14 ارديبهشت 1401
  • موضوع: سامانه یکپارچه مدیریت ناوگان ومعرفی اپلیکیشن رانندگان حوزه حمل¬ونقل بین المللی
  • صاحب امضاء نامه: بهنام فرامرزیان
  • دپارتمان: امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران
آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 فروردين 1401 ساعت 12:15