دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:54

پیش اظهاریـه الکترونیکـی تیـر ‏TIREPD

احتراماً،پیروبخشنامه های قبلی به اطلاع میرساند، باتوجه به اینکه دراکثر موارد دراتحادیه اروپا فرستنده کالا ‏اقدام به ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی کالا می نماید.لذا دارنده کارنه تیر (شرکت حمل ونقل) می بایست قبل ‏ازاقدام مراتب راباشرکت فورواردر/یافرستنده کالاکنترل وچنانچه پیش اظهاریه ارسال شده باشد از ارسال مجدد ‏آن که می تواند مشکلاتی را برای شرکت حمل درپی داشته باشد، خودداری نماید.‏


به همین منظور توصیه می شود، برای کامیونهایی که از مبدا ایتالیا، فرانسه، اتریش و آلمان بارگیری می شوند، ‏پیش اظهاریه ارسال نگردد. بدیهی است ارسال اطلاعات برای کشور بعدی الزامی خواهد بود.‏

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 13:35

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map