دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 14:17

سایت امـور کارنـه تیــر

احتراماً،درراستای اتوماسیون شدن رویه تیرو راه اندازی پورتال و سامانه امورکارنه تیر ‏http://tir.iccima.ir‏ توجه آن انجمن و شرکت ها را به اطلاعات موجود در سامانه امورکارنه تیرجلب می ‏نماید:‏


‏1-‏ کلیه اطلاعات به روز وضعیت کارنه تیر از جمله کارنه تیرهای درگردش، عودتی، اخطاری، مفقودی و سفید ‏نزد شرکت.‏
‏2-‏ ظرفیت خرید کارنه تیر
‏3-‏ اسامی رانندگان شاغل در رویه تیر
‏4-‏ اطلاعات مربوط به گواهی قبولی
‏5-‏ اطلاعات شرکتی
‏6-‏ باتوجه به مقررات ودستورالعمل های اجرایی جدید تیر،باافزایش مدت زمان اعتبارکارنه تیراز60روزبه ‏‏75روز و حداکثر مدت زمان عودت کارنه تیر به مؤسسه ضامن ازخاتمه اعتباراز 15روز به30روز، به ‏منظور جلوگیری ازپرداخت جریمه دیرکرد،شایسته‌است ازتسهیلات فراهم شده استفاده وکارنه تیرها درمدت ‏زمان مجاز عودت داده شوند.‏

بدیهی است درصورت عدم عودت،سیستم بطور اتوماسیون امکان صدور کارنه‌تیرجدید رابرای شرکت ‏متوقف ومکلف خواهد ساخت نسبت به تکمیل فرم"اظهاریه وضعیت کارنه‌تیر"طبق بخش10راهنمای ‏تیردارنده اقدام فوری بعمل آورند. به منظور جلوگیری از چنین مشکلاتی ضروریست به پیغام هایی که پیش ‏تر در سیستم داده می شود، توجه خاص معطوف گردد.‏

‏7-‏ با تغییرات جدید در پورتال امور کارنه تیر، دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات و بخش نامه‌ها بصورت ساده تر ‏فراهم گردیده وجستجومی تواند براساس تاریخ، موضوع ونام سازمان متبوعه صورت پذیرد.‏

باتوجه به دسترسی کلیه اطلاعات و بخشنامه‌ها از طریق سایت امورکارنه تیر، به منظور تسهیل و روان سازی هرچه بهتر ‏در امور اجرایی و جلوگیری از کاغذبازی از تاریخ 1/11/1395 ارسال بخشنامه ها به انجمن ها و مراجع ذیصلاح ‏بصورت نامه ونمابر متوقف خواهد شد.‏

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 13:35

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map