چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 10 اسفند 1395 ساعت 18:41

معرفی نمایندگان اختصاصی هر شرکت ‏

به منظور تسهیل در ارائه خدمات کارنه تیری و جلوگیری از مشکلات اجرایی مشاهده شده ‏توسط نمایندگان مشترک شرکت های حمل، مقرر است از 1/1/96 هر شرکت صرفا نماینده/ ‏نمایندگان اختصاصی خود را جهت دریافت خدمات معرفی نماید.

بدیهی است به نمایندگان ‏مشترک امکان ارائه خدمات میسر نخواهد بود. شایسته است اقدامات به موقع صورت پذیرد.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: -
  • تاریخ: چهارشنبه, 11 اسفند 1395
  • موضوع: معرفی نمایندگان اختصاصی هر شرکت ‏
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 11 اسفند 1395 ساعت 11:23