چهارشنبه, 23 فروردين 1396 ساعت 11:00

نحوه عودت کارنه تیرهای اخطاری

در چارچوب دستورالعمل های اجرایی تیر، با توجه به اینکه مدت زمان اعتبار کارنه تیر از 60 ‏روز به 75 روز و مدت زمان مجاز عودت کارنه تیر از پایان اعتبار از 15 روز به 30 روز افزایش ‏یافته، لذا در صورت عدم عودت کارنه تیرهای اخطاری همراه با جریمه دیرکرد حداکثر ظرف ‏‏120 روز، سیستم بطور اتوماسیون امکان صدور کارنه تیر را برای شرکت متوقف خواهد ساخت.

  به منظور جلوگیری از چنین پیامدهایی، از شرکت های عضو دایره کارنه تیر تقاضا می شود ‏وضعیت کارنه تیرهای اخطاری خود را در سامانه امور کارنه تیر اتاق ایران مشاهده و اقدامات ‏فوری و به موقع را بعمل آورند.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: -
  • تاریخ: چهارشنبه, 23 فروردين 1396
  • موضوع: نحوه عودت کارنه تیرهای اخطاری
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map