شنبه, 26 فروردين 1396 ساعت 04:48

محاسبه سقف جدید کارنه تیرهای در گردش

در چارچوب دستورالعمل های جدید اجرایی تیر، سقف جدید کارنه تیرهای در گردش شرکت ‏های حمل که به طور اتوماسیون محاسبه و اعمال گردیده از روز یکشنبه مورخ 27/1/96 در ‏سامانه امور کارنه تیر اتاق ایران قابل دسترس است.‏


بدیهی است در صورت عدم رعایت زمانبندی عودت کارنه تیر به موسسه ضامن، ظرفیت کارنه ‏تیر در گردش می تواند به نصف نیز تقلیل یابد.‏ سقف جدید کارنه تیرهای در گردش بر اساس تضامین ارائه شده، کامیون های مجهز به ‏GPS‏ ‏فعال، گواهی قبولی معتبر و مهمتر عملکرد اجرایی شرکت طبق دستورالعمل های تیر در ‏نظرگرفته شده است.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: -
  • تاریخ: شنبه, 26 فروردين 1396
  • موضوع: محاسبه سقف جدید کارنه تیرهای در گردش
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map