یکشنبه, 27 فروردين 1396 ساعت 07:36

کنترل آدرس صحیح پست الکترونیکی (ایمیل) شرکت های حمل و نقل

در راستای اجرای رویه الکترونیکی تیر، از آنجائیکه به زودی کلیه مکاتبات فی مابین اتاق و ‏شرکت های حمل و نقل بصورت الکترونیکی (ایمیل) صورت خواهد پذیرفت، ضروریست ‏آدرس ایمیل خود را در سایت کارنه تیر کنترل و در صورت مغایرت، آدرس صحیح را در ‏حداقل زمان ممکنه کتباً به این اتاق ارائه دهید.‏


بدیهی است کلیه تعهدات ناشی از عدم دریافت مکاتبات و پیگیری هایی که بدلیل آدرس ایمیل ‏اشتباه صورت پذیرد، بعهده آنشرکت خواهد بود.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: -
  • تاریخ: یکشنبه, 27 فروردين 1396
  • موضوع: کنترل آدرس صحیح پست الکترونیکی (ایمیل) شرکت های حمل و نقل
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map