چهارشنبه, 31 خرداد 1396 ساعت 10:13

حمل محمولات تانکری تحت پوشش کارنه تیـر

 اخیراً مشاهده گردیده بسیاری از کارنه تیرهای حامل محمولات تانکری در ترکیه بصورت ‏مشروط "  R " تسویه شده اند که می تواند باعث اخطار و مطالبه گمرک شود.‏


مغایرت اطلاعات ثبت شده در سیستم ‏TIREPD‏ با اسناد حمل و کالای حمل شده یکی از دلایلی است که ‏کارنه تیر مشروط تسویه می گردد. درچنین شرایطی ضروریستی شرکت مراتب را فوراً از طریق گمرک مربوطه ‏پیگیری و اسناد و مدارک لازم همراه با توضیحات کتبی گمرک در خصوص وضعیت نهایی کارنه تیر (تسویه /یا ‏مشروط) جهت اقدامات بعدی به این اتاق اعلام نماید.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 364
  • تاریخ: چهارشنبه, 31 خرداد 1396
  • موضوع: حمل محمولات تانکری تحت پوشش کارنه تیـر
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر

تماس با ما

سرپرست: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map