چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 02 مهر 1396 ساعت 08:04

تخفیف در نرخ تعرفه کانتینر خالی وارداتی توسط راه آهن ج.ا.ایـران

بپیوست بخشنامه قائم مقام محترم مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ایران درخصوص تخفیف در نرخ تعرفه کانتینر خالی وارداتی از طریق ریل را جهت آگاهی و هرگونه بهره وری ارسال می دارد.

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 671
  • تاریخ: یکشنبه, 02 مهر 1396
  • موضوع: تخفیف در نرخ تعرفه کانتینر خالی وارداتی توسط راه آهن ج.ا.ایـران
  • صاحب امضاء نامه: وزارت راه
  • دپارتمان: وزارت راه