امور کارنه تیر

احتراماً، براساس اعلام معاونت محترم امور گمرکی– ترانزیت و کارنه تیر گمرک شهریار اجرای کامل ‏ماده 28کنوانسیون تیر در آن گمرک کاملاً میسر می باشد. ‏باتوجه به تسهیلات وروان سازی ایجاد شده از شرکتهای حمل ونقل درخواست می گردد، لاشه کارنه تیرهای ‏خود را ظرف مدت حداکثر24ساعت جمع آوری و…
احتراماً، با بررسیهای بعمل آمده، به اطلاع میرساند، برخی از شرکت ها بدرستی نام گمرک خانه مبدا، ‏مقصد و سرراهی را انتخاب نمی کنند. لذا، به منظور تسهیل در ارسال اطلاعات، می توانند جهت مطمئن شدن ‏از نام و کد گمرک خانه مربوطه به سایت ذیل مراجعه نمایند :‏http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=en‏ ‏
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 14:16

کارنه تیــر 6برگــی

احتراماً، باتوجه به تغییرات جدید در دستورالعمل های اجرایی تیر، درحال حاضر فقط کارنه تیرهای 6 و ‏‏14برگی چاپ می گردد وکارنه تیرهای 4و20برگی صادره قبل کماکان تا پایان زمانبندی اعتبار قابل استفاده و ‏مورد قبول گمرکات واقع می گردند. ‏کارنه تیرهای 6 و14برگی مدل جدید طبق تغییرات حاصله درکنوانسیون…
احتراماً، براساس کنترل های بعمل آمده از کارنه تیر عودتی برخی از شرکت های حمل ونقل مشاهده ‏شده تصویر تائیدیه پیش اظهاریه الکترونیکی تیر بصورت جعلی و ساختگی ضمیمه کارنه تیر می شود.‏بدیهی است ضمن برخورد جدی با شرکتهای مربوطه، به شدت توصیه می گردد از چنین اقداماتی که می…
احتراماً، پیروبخشنامه های قبلی این امور، توجه شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای عضو دایره کارنه ‏تیر را به موارد ذیل جلب می نماید :‏‏1-‏ همانطورکه قبلاً نیز اعلام گردید، به منظورپیشگیری از تکرار اطلاعات در دوسیستمNCTS‏ و ‏TIREPD‏ تا اطلاع ‏ثانوی، ازثبت اطلاعات برای کامیونهایی که ازمبدا فرانسه،…
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 10:33

عودت لاشه کارنه تیرهای اخطاری

از شرکت های حمل و نقل مندرج در لیست ذیل درخواست می گردد نسبت به عودت لاشه کارنه ‏تیرهای اخطاری خود اقدام فوری بعمل آورند. ‏شایان ذکر است برای مشاهده لیست کارنه تیرهای اخطاری می توانند به سایت امور کارنه تیر اتاق ایران ‏مراجعه نمایند.‏بدیهی است در صورت عدم توجه،…
صفحه9 از11

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map