امور کارنه تیر

یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 10:22

تعطیلی موقت گمرک Albita

احتراماً،به نقل ازسازمان ایرو، گمرک مرزیAlbita‏ در رومانی که هم مرز با مالدوی می باشد، بدلیل مشکلات ‏گمرکی درحال حاضر تا اطلاع ثانوی از پذیرش کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر ممانعت بعمل می آورد. به همین ‏منظور ضروریست شرکت های فعال از دیگر مرزهای کارنه تیری فعال تردد نمایند. ‏
احتراماً،پیروبخشنامه های قبلی به شرکت های عضودایره کارنه تیردرخواست می گردد به موارد ذیل توجه ‏کامل معطوف سازند:‏باتوجه به مشکلاتی که دریکنواخت سازی اطلاعات دردوسیستمNCTS‏ وTIREPDدرکشورهای فرانسه، ایتالیا ‏ویونان وجود دارد،برای کالاهایی که ازکشورهای مذکوربه سمت ایران می آیند،لازم به ارسال پیش اظهاریه تیر تا ‏اطلاع ثانوی برای این کشورها…
احتراماً،پیروبخشنامه شماره254/ب ف/29/الف مورخ17/3/1395این اتاق، باتوجه به اجباری بودن ارسال ‏پیش اظهاریه الکترونیکی تیر، باردیگر ضمن جلب توجه مدیران شرکت های حمل ونقل عضو دایره کارنه تیربه ‏این موضوع،به اطلاع میرساند،هرگونه مشکلات ناشی ازعدم ثبت اطلاعات پیش اظهاریه الکترونیکی نه تنها منجر ‏به جریمه 15دلاری می شود بلکه سبب کاهش…
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:13

پیش اظهاریه الکترونیکی (TIREPD)

باتوجه به اجرای مقررات جدید دستورالعمل های اجرایی تیر از 1جولای2016 (11/4/1395)، کارنه تیرهای عودتی می بایست بایک نسخة تائید شده پیش اظهاریه الکترونیکی تیرTIREPD ویک نسخه CMR تائیدشده توسط گیرنده کالا همراه باشد.
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:12

تسهیل در دریافت خدمات از امور کارنه تیر

ازشرکت های حمل ونقل بین المللی عضو دایره کارنه تیر این اتاق درخواست می گردد، به منظورتسهیل در دریافت خدمات و امکان خرید کارنه تیر قبل از مراجعه به این امور توصیه می شود، از طریق وب سایتhttp://tir.iccima.ir وبا ورود رمزپیش اظهاریه کالااطلاعات لازم راکسب نمایند.
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:10

افزایش سقف تظمینات کارنه تیر

باتوجه به افزایش سقف تضمینات کارنه تیر از60.000یورو به100.000یورو از اول جولای 2016، مؤسسات ضامن وصادرکننده مکلف هستند با اعمال مقررات جدید طبق دستورالعمل های اجرایی تیر درصدور وکنترل کارنه تیر صادره ودریافتی از شرکت ها دقت بیشتری را بعمل آورند.
صفحه10 از11

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map