امور کارنه تیر

دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:56

تخفیف در نرخ تعرفه ای مرز لطف آباد

احتراماً، باتوجه به تصمیم هیأت مدیره محترم راه آهن ج.ا.ایران، 60درصد تخفیف درنرخ‌های سیاست ‏تعرفه‌ای جاری برای حمل محمولات صادراتی،وارداتی وترانزیتی ازطریق مرزلطف آباد از تاریخ11/10/1395 ‏اعمال خواهد شد. ‏
احتراماً،پیروبخشنامه های قبلی به اطلاع میرساند، باتوجه به اینکه دراکثر موارد دراتحادیه اروپا فرستنده کالا ‏اقدام به ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی کالا می نماید.لذا دارنده کارنه تیر (شرکت حمل ونقل) می بایست قبل ‏ازاقدام مراتب راباشرکت فورواردر/یافرستنده کالاکنترل وچنانچه پیش اظهاریه ارسال شده باشد از ارسال مجدد ‏آن که می…
دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:52

افزایش مدت زمان عودت کارنه تیر

احتراماً، با توجه به دستورالعمل های جدید اجرایی تیر به اطلاع می رساند از سه شنبه 22 نوامبر2016 (دوم ‏آذرماه 95)، حداکثر مدت زمان عودت لاشه کارنه تیر ازتاریخ انقضا اعتبار کارنه تیر از15روز به30 روز افزایش ‏می‌یابد. به همین منظور با توجه به اعتبار 75 روزه، حداکثر زمان عودت…
دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:49

اصلاحیـه اطلاعـات کارنـه تیــر

احتراماً، به اطلاع میرساند، منبعد درصورت اصلاح ویا خط خوردگی اطلاعات روی و داخل جلد کارنه تیر ‏نیازی به ارائه درخواست کتبی شرکت نمی باشد. ‏
دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 07:45

عودت لاشـه کارنه تیــرهای اخطاری

احتراماً،به استحضارمیرساند،باتوجه به اینکه عودت لاشه کارنه تیردرزمانبندی مشخص در دستورالعمل های ‏اجرایی تیرامری الزامی تلقی می شود ازکلیه شرکت های حمل ونقل خواسته می شود ظرف48ساعت نسبت به ‏عودت ویا تکمیل"فرم اظهاریه وضعیت کارنه تیر"کارنه تیرهای اخطاری بیش از90روز از تاریخ صدور کارنه ‏تیر اقدامات فوری بعمل آورند. ‏باتوجه…
احتراماً، به استحضارمیرساند، سازمان ایرو اطلاعات جدیدی را درخصوص پیش اظهاریه الکترونیکی تیر ‏ازکشورهای لیتوانی، تاجیکستان و قزاقستان دریافت که به شرح ذیل در اختیار اعضا قرار گرفته است:‏ لیتـوانــی ‏مؤسسه ضامن وصادرکننده کارنه تیر"‏LINAVA‏" در لیتوانی اعلام نموده، طبق ماده217 آئین نامه اداری مبارزه ‏با تخلفات پیش اظهارات الکترونیکی…
صفحه10 از13

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map