امور کارنه تیر

احتراماً، به استحضارمیرساند، سازمان ایرو اطلاعات جدیدی را درخصوص پیش اظهاریه الکترونیکی تیر ‏ازکشورهای لیتوانی، تاجیکستان و قزاقستان دریافت که به شرح ذیل در اختیار اعضا قرار گرفته است:‏ لیتـوانــی ‏مؤسسه ضامن وصادرکننده کارنه تیر"‏LINAVA‏" در لیتوانی اعلام نموده، طبق ماده217 آئین نامه اداری مبارزه ‏با تخلفات پیش اظهارات الکترونیکی…
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 11:47

پرسشنـامــه ‏

احتراماً، به منظور تحقیق درمورد برخی از موضوعات مهم و مرتبط با توسعه حمل ونقل درکشور، از ‏شرکت های عضو/غیرعضو آن انجمن درخواست می گردد، پرسشنامه ضمیمه را تکمیل و در اسرع وقت به ‏این اتاق ارسال نمایند.‏
احتراماً، به اطلاع میرساند، ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی به کشورهای روسیه، بل روس و قزاقستان ‏صرفاً برای کالاهای وارداتی به این کشورها خواهد بود و برای کالاهای صادراتی از کشورهای مذکور درحال ‏حاضر الزامی نمی باشد. بدیهی است ارسال پیش اظهاریه برای کشورهای بعدی کما فی سابق می بایست انجام…
احتراماً، براساس اعلام معاونت محترم امور گمرکی– ترانزیت و کارنه تیر گمرک شهریار اجرای کامل ‏ماده 28کنوانسیون تیر در آن گمرک کاملاً میسر می باشد. ‏باتوجه به تسهیلات وروان سازی ایجاد شده از شرکتهای حمل ونقل درخواست می گردد، لاشه کارنه تیرهای ‏خود را ظرف مدت حداکثر24ساعت جمع آوری و…
احتراماً، با بررسیهای بعمل آمده، به اطلاع میرساند، برخی از شرکت ها بدرستی نام گمرک خانه مبدا، ‏مقصد و سرراهی را انتخاب نمی کنند. لذا، به منظور تسهیل در ارسال اطلاعات، می توانند جهت مطمئن شدن ‏از نام و کد گمرک خانه مربوطه به سایت ذیل مراجعه نمایند :‏http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_search_home.jsp?Lang=en‏ ‏
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 14:16

کارنه تیــر 6برگــی

احتراماً، باتوجه به تغییرات جدید در دستورالعمل های اجرایی تیر، درحال حاضر فقط کارنه تیرهای 6 و ‏‏14برگی چاپ می گردد وکارنه تیرهای 4و20برگی صادره قبل کماکان تا پایان زمانبندی اعتبار قابل استفاده و ‏مورد قبول گمرکات واقع می گردند. ‏کارنه تیرهای 6 و14برگی مدل جدید طبق تغییرات حاصله درکنوانسیون…
صفحه10 از12

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map