امور کارنه تیر

یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:13

پیش اظهاریه الکترونیکی (TIREPD)

باتوجه به اجرای مقررات جدید دستورالعمل های اجرایی تیر از 1جولای2016 (11/4/1395)، کارنه تیرهای عودتی می بایست بایک نسخة تائید شده پیش اظهاریه الکترونیکی تیرTIREPD ویک نسخه CMR تائیدشده توسط گیرنده کالا همراه باشد.
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:12

تسهیل در دریافت خدمات از امور کارنه تیر

ازشرکت های حمل ونقل بین المللی عضو دایره کارنه تیر این اتاق درخواست می گردد، به منظورتسهیل در دریافت خدمات و امکان خرید کارنه تیر قبل از مراجعه به این امور توصیه می شود، از طریق وب سایتhttp://tir.iccima.ir وبا ورود رمزپیش اظهاریه کالااطلاعات لازم راکسب نمایند.
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:10

افزایش سقف تظمینات کارنه تیر

باتوجه به افزایش سقف تضمینات کارنه تیر از60.000یورو به100.000یورو از اول جولای 2016، مؤسسات ضامن وصادرکننده مکلف هستند با اعمال مقررات جدید طبق دستورالعمل های اجرایی تیر درصدور وکنترل کارنه تیر صادره ودریافتی از شرکت ها دقت بیشتری را بعمل آورند.
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:08

دستور العمل ظرفیت کارنه تیرهای در گردش

به اطلاع میرساند، از تاریخ 1 جولای 2016 (11/4/1395) ظرفیت کارنه تیرهای در گردش هر کامیون فعال GPSدار با گواهی قبولی معتبر از 2جلد به 3جلد افزایش خواهد یافت.
صفحه12 از12

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map