امور کارنه تیر

احتراماً، پیروبخشنامه های قبلی این امور، توجه شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای عضو دایره کارنه ‏تیر را به موارد ذیل جلب می نماید :‏‏1-‏ همانطورکه قبلاً نیز اعلام گردید، به منظورپیشگیری از تکرار اطلاعات در دوسیستمNCTS‏ و ‏TIREPD‏ تا اطلاع ‏ثانوی، ازثبت اطلاعات برای کامیونهایی که ازمبدا فرانسه،…
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 10:33

عودت لاشه کارنه تیرهای اخطاری

از شرکت های حمل و نقل مندرج در لیست ذیل درخواست می گردد نسبت به عودت لاشه کارنه ‏تیرهای اخطاری خود اقدام فوری بعمل آورند. ‏شایان ذکر است برای مشاهده لیست کارنه تیرهای اخطاری می توانند به سایت امور کارنه تیر اتاق ایران ‏مراجعه نمایند.‏بدیهی است در صورت عدم توجه،…
یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 10:22

تعطیلی موقت گمرک Albita

احتراماً،به نقل ازسازمان ایرو، گمرک مرزیAlbita‏ در رومانی که هم مرز با مالدوی می باشد، بدلیل مشکلات ‏گمرکی درحال حاضر تا اطلاع ثانوی از پذیرش کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر ممانعت بعمل می آورد. به همین ‏منظور ضروریست شرکت های فعال از دیگر مرزهای کارنه تیری فعال تردد نمایند. ‏
احتراماً،پیروبخشنامه های قبلی به شرکت های عضودایره کارنه تیردرخواست می گردد به موارد ذیل توجه ‏کامل معطوف سازند:‏باتوجه به مشکلاتی که دریکنواخت سازی اطلاعات دردوسیستمNCTS‏ وTIREPDدرکشورهای فرانسه، ایتالیا ‏ویونان وجود دارد،برای کالاهایی که ازکشورهای مذکوربه سمت ایران می آیند،لازم به ارسال پیش اظهاریه تیر تا ‏اطلاع ثانوی برای این کشورها…
احتراماً،پیروبخشنامه شماره254/ب ف/29/الف مورخ17/3/1395این اتاق، باتوجه به اجباری بودن ارسال ‏پیش اظهاریه الکترونیکی تیر، باردیگر ضمن جلب توجه مدیران شرکت های حمل ونقل عضو دایره کارنه تیربه ‏این موضوع،به اطلاع میرساند،هرگونه مشکلات ناشی ازعدم ثبت اطلاعات پیش اظهاریه الکترونیکی نه تنها منجر ‏به جریمه 15دلاری می شود بلکه سبب کاهش…
یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 11:13

پیش اظهاریه الکترونیکی (TIREPD)

باتوجه به اجرای مقررات جدید دستورالعمل های اجرایی تیر از 1جولای2016 (11/4/1395)، کارنه تیرهای عودتی می بایست بایک نسخة تائید شده پیش اظهاریه الکترونیکی تیرTIREPD ویک نسخه CMR تائیدشده توسط گیرنده کالا همراه باشد.
صفحه13 از14

تماس با ما

مدیر: سید حسن ضیائی

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052 

تلفن امور اجرایی:021-85732061 

پست الکترونیکی: Tir.ata@iccima.ir

نقشه راه

map