فرم دیپلم رانندگان اصلح 2023

فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری

بدینوسیله گواهی می‌دهم که اطلاعات فوق طبق اطلاعاتی که در اختیار داشته ام، درست و صحیح است.

فیلد اجباری

اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (ایرو) ("IRU") در نظر دارد از اطلاعات این فرم به ویژه نام، عنوان شغلی، آدرس پست الکترونیکی برای کاندید دریافت دیپلم افتخار ایرو استفاده کند.

فیلد اجباری
فیلد اجباری

تماس با ما

مدیر: بهنام فرامرزیان

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175

کدپستی: 1583648499175

تلفن مدیریت:021-85732052

پست الکترونیکی: Iccimtir@yahoo.com

نقشه راه

map